20 Αυγούστου, 2018

20 Αυγούστου 2018

Ο πόνος είναι σαν την μνήμη. Όταν φεύγει δύσκολα ξαναγυρίζει

Ότι σε πονάει, σε πονάει μία, δύο, δέκα, πενήντα φορές θέλεις;  Τόσες. Μετά παύει να είναι πόνος.  Εθίζεσαι. Γίνεται απόλαυση.  Και ενώ πριν από λίγο,...