12 Ιουλίου 2024

Ο μορφωμένος άνθρωπος

Οι μορφωμένοι άνθρωποι θεωρούνται, εκ προοιμίου, αξιόλογοι. Έχουν παιδεύσει τις πνευματικές και ψυχικές τους δυνάμεις. Προσωπική μου άποψη είναι ότι, μορφωμένος λέγεται αυτός που έχει...