16 Μαρτίου, 2020

16 Μαρτίου 2020

Αναμνήσεις σε ένα συρτάρι

Ψάχνεις από ώρα το συρραπτικό! Έτσι έφτασες και στο έπιπλο στο χολ. Κοιτάζεις επίμονα, το τελευταίο συρτάρι, δεξιά. Σκέφτεσαι αν πρέπει να το ανοίξεις. Λες...

16 Μαρτίου 2020

Κανόνες υγιεινής κατά τον περιορισμό μας στο σπίτι

Δυστυχώς θα πρέπει να είμαστε εξίσου προσεκτικοί και να τηρούμε τους κανόνες υγιεινής και για όσο παραμένουμε σε κατ’ οίκον περιορισμό. Συγκεκριμένα θα πρέπει: Να...