15 Σεπτεμβρίου, 2020

15 Σεπτεμβρίου 2020

Οι μάχες της καθημερινότητας και το νόημα της ζωής

Χαίρετε. Είμαστε στα μέσα του Σεπτέμβρη. Πάντα τον θεωρούσα αχώνευτο μήνα. Ξαναμπές σε ρυθμό, κίνηση στους δρόμους, λογαριασμοί και δάνεια να τρέχουν, σχολεία ν’ ανοίγουν....