3 Ιουλίου, 2019

3 Ιουλίου 2019

Μόρφωση και παιδεία. Δύο έννοιες διαφορετικές.

Πολλές φορές συγχέουμε δύο τελείως διαφορετικές έννοιες. Την μόρφωση με την παιδεία. Λανθασμένα θεωρούμε κάθε άνθρωπο που έχει λάβει βραβεία ή επαίνους, πτυχία ή διακρίσεις...