6 Μαρτίου, 2021

6 Μαρτίου 2021

Διαπροσωπικές σχέσεις

Δε θα προσδιορίσεις από ποια χρονική στιγμή και μετά δημιουργήθηκαν τα στερεότυπα και οι πεποιθήσεις σου. Επίσης, απροσδιόριστος θα παραμένει και ο τρόπος με τον...