25 Ιουνίου, 2019

25 Ιουνίου 2019

Η απαίτηση για αλλαγή για να έχει νόημα, πρέπει να ξεκινά από τον εαυτό μας

Χαίρετε. Μια από τις ασχολίες που κάνουν ενδιαφέρουσα τη ζωή ή τουλάχιστον τη δικιά μου τη ζωή είναι η παρατήρηση, καταγραφή και επεξεργασία των παραδόξων....